Roboty drogowe

Naszą ofertę odbioru i zagospodarowania odpadów uzupełniamy o szeroką gamę prac z zakresu budownictwa drogowego.

Posiadany przez KOM-EKO specjalistyczny park maszynowy pozwala na wykonanie:

  • remontów nawierzchni asfaltowych asfaltem lanym i asfaltobetonem – w tradycyjnej technologii ręcznej, przy pomocy rozkładarki ze stołem hydraulicznym o szerokości roboczej od 1,8m do 3,2m  bądź przy pomocy wielofunkcyjnej maszyny KNIKMOPS z mini rozściełaczem mas bitumicznych o szerokości 1,2m
  • remontów nawierzchni asfaltowych remonterem do utrwalania powierzchniowego
  • napraw spękań nawierzchni asfaltowych
  • robót brukarskich – wykonawstwo chodników, alejek, placów i dróg dojazdowych, z możliwością wykonania precyzyjnych podbudów wielko powierzchniowych dzięki zastosowaniu urządzenia Laara
  • ulepszanie nawierzchni dróg gruntowych w technologii EKO-STAB – technologia umożliwia stabilizację gruntu do głębokości 400 mm, a po powierzchniowym utrwaleniu uzyskanie nawierzchni o parametrach zbliżonych do dróg asfaltowych