Utrzymanie czystości

Utrzymanie czystości w okresie letnim:

Od kilku lata KOM-EKO dba o czystość ulic i placów Lublina, świadcząc usługi ręcznego i mechanicznego utrzymania czystości.

Użycie zamiatarek i polewaczek pozwala na usunięcie z dróg, ulic i placów wszelkich zanieczyszczeń sypkich, liści, trawy, błota i ziemi.

Oferujemy również kompleksową obsługę koncertów i imprez plenerowych w zakresie utrzymania czystości.


W okresie zimowym KOM-EKO służy pomocą w zakresie odśnieżania oraz likwidacji śliskości ulic i placów.

Oferujemy:

  • odpłużanie,
  • likwidację śliskości przez posypywanie odśnieżonej nawierzchni mieszanką uszorstniającą,
  • likwidację śliskości przez posypywania odśnieżonej nawierzchni piaskiem,
  • wywóz śniegu z terenu posesji.

KOM-EKO to:

  • pełen wachlarz specjalistycznego sprzętu umożliwiający utrzymanie przejezdności zarówno ulic jak i alejek, dróg osiedlowych oraz placów,
  • piaskarki wyposażone w płynną regulację szerokości i grubości posypywania pozwalające godzić efektywność usługi z oszczędnością wysypywanych materiałów,
  • duża efektywność odśnieżania dzięki zastosowania pługów z regulowanym kątem ustawienia lemiesza,
  • stały monitoring meteo pozwalający z wyprzedzeniem reagować na zmiany stanu dróg i ulic.