EkoLublin

EkoLublin Jak już Państwo zapewne wiedzą z dniem 1 lipca 2013 roku wszystkich nas obejmą nowe zasady gospodarki odpadami.  Nowe przepisy powodują przejęcie przez gminę odpowiedzialności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych. W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Gminę Lublin nasza firma będzie odpowiedzialna za odbiór i zagospodarowania odpadów z czterech sektorów miast.

  • Sektor II – obejmujący dzielnice: Kalinowszczyzna, Tatary, Hajdów-Zadębie, Felin, Ponikwoda
  • Sektor III – obejmujący dzielnice: Czechów Południowy, Czechów Północny, Sławin
  • Sektor V – obejmujący dzielnice: Czuby Północne, Węglin Północny, Węglin Południowy
  • Sektor VI – obejmujący dzielnice: Konstantynów, Sławinek, Szerokie, Rury.

Proszę sprawdzić lokalizację sektora swojej posesji na mapie: mapka


Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (np. przesiębiorstwa, firmy, lokale użytkowe, działalności gospodarcze, placówki użytecznosci publicznej itp.) odbiór odpadów będzie się odbywał na takich samych zasadach jak dotychczas, czyli nie ma potrzeby wypowiadania dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych.


Zwięzły opis zasad odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz wielorodzinnymi w Lublinie umieściliśmy tu:


Proszę przeczytać również: Zasady wywozu odpadów >


W przypadku wątpliwości czy pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta – tel 81 748 86 52 lub skorzystać z formularza kontaktowego, który znajduje się tutaj: Formularz kontaktowy > Udostępniliśmy również formularze zapotrzebowania, które znajdują się tutaj: Formularze zapotrzebowania > Harmonogram (terminy wywozu z poszczególnych ulic) można sprawdzić tutaj: Harmonogram wywozu > W oznaczonym w harmonogramie terminie odbioru odpadów przysługuje Państwu możliwość odbioru nielimitowanej ilości worków z frakcją suchą i odpadami zielonymi.