Formularze zapotrzebowania

Proszę kliknąć i wypełnić  odpowiedni formularz:

Zapotrzebowanie na wywóz odpadów:

Zapotrzebowanie na wywóz odpadów

Proszę o wywóz odpadów

Imię i nazwisko (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Adres posesji (wymagane)

Rodzaj odpadów (wymagane)

Państwa uwagi:


Zgłoszenie zapotrzebowania na worki:

Zgłoszenie zapotrzebowania na worki

Zabrakło mi worków:

Imię i nazwisko (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Adres posesji (wymagane)

Rodzaj worków: (wymagane)
 worki zielone worki białe

Państwa uwagi:


Zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkowy pojemnik:

Zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkowy pojemnik

Proszę o dostarczenie dodatkowego pojemnika na odpady

Imię i nazwisko (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Adres posesji (wymagane)

Państwa uwagi:


Zapotrzebowanie na odbiór choinek:

Zapotrzebowanie na odbiór choinek

Proszę odebrać jedną choinkę:

Imię i nazwisko (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Adres posesji (wymagane)

Państwa uwagi:


Zgłoszenie uwag oraz reklamacji:

Zgłoszenie uwag oraz reklamacji:

Imię i nazwisko (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Adres posesji (wymagane)

Moje zgłoszenie:


Inne zgłoszenie:

Inne zgłoszenie:

Imię i nazwisko (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Adres posesji (wymagane)

Moje zgłoszenie: