Wywóz gabarytów

W ramach opłaty za wywóz odpadów samochód na odpady wielkogabarytowe będzie odbierał ww. odpady w Państwa okolicy co 2 miesiące.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić Formularz zapotrzebowania > albo zamówić usługę telefoniczne nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem odbioru.

gabaryty01

gabaryty02