Wywóz odpadów

Zwięzły opis zasad odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz wielorodzinnymi w Lublinie umieściliśmy tu:


Zasady wywozu  odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych:

Wraz z ulotką otrzymaliście Państwo 2 komplety worków (zielone, białe) oraz harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, frakcji suchej, odpadów zielonych oraz wielkogabarytowych.

W oznaczonym w harmonogramie terminie odbioru odpadów przysługuje Państwu możliwość odbioru nielimitowanej ilości worków z frakcją suchą i odpadami zielonymi.

W dniu wywozu prosimy o wystawienie odpadów – zarówno pojemników jak i worków przed posesje.

Przygotowanie odpadów:

  1. 1.    Odpady zmieszane odbierzemy od Państwa z estetycznych, wyposażonych w kółka jezdne pojemników z częstotliwością co 2 tygodnie.
  2. 2.    Frakcję suchą odbierzemy od Państwa z białych worków o pojemności 120l.
  3. 3.    Odpady zielone odbierzemy od Państwa  z zielonych worków o pojemności 120l.   w terminie od 1 kwietnia do 30 listopada z częstotliwością co 2 tygodnie.

Samochód na odpady wielkogabarytowe będzie odbierał ww. odpady w Państwa okolicy co 2 miesiące. Osoby zainteresowane powinny wypełnić    Formularz zapotrzebowania >   albo zamówić usługę telefonicznie nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem odbioru.

 


Choinki należy przygotować do odbioru w formie wystawki. Usługę należy zgłaszać nie później niż 3 dni przed ustalonym w harmonogramie terminem odbioru. Osoby zainteresowane powinny wypełnić    Formularz zapotrzebowania >   albo zamówić usługę telefonicznie.


W sytuacji gdy zabraknie Państwu worków prosimy o wypełnienie   Formularza zapotrzebowania >   lub odebranie worków w Biurze Obsługi Klienta.


Z dniem 1 lipca 2013 roku wszystkich nas obejmą nowe zasady gospodarki odpadami.  Nowe przepisy powodują przejęcie przez gminę odpowiedzialności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych. W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Gminę Lublin nasza firma będzie odpowiedzialna za odbiór i zagospodarowania odpadów z czterech sektorów miast.

  • Sektor II – obejmujący dzielnice: Kalinowszczyzna, Tatary, Hajdów-Zadębie, Felin, Ponikwoda
  • Sektor III – obejmujący dzielnice: Czechów Południowy, Czechów Północny, Sławin
  • Sektor V – obejmujący dzielnice: Czuby Północne, Węglin Północny, Węglin Południowy
  • Sektor VI – obejmujący dzielnice: Konstantynów, Sławinek, Szerokie, Rury.

Proszę sprawdzić lokalizację sektora swojej posesji na mapie:

mapka


Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (np. przesiębiorstwa, firmy, lokale użytkowe, działalności gospodarcze, placówki użytecznosci publicznej itp.) odbiór odpadów będzie się odbywał na takich samych zasadach jak dotychczas, czyli nie ma potrzeby wypowiadania dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych.


W przypadku wątpliwości czy pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta – tel 81 748 86 52 lub skorzystać z formularza kontaktowego, który znajduje się tutaj:

Formularz kontaktowy >

Udostępniliśmy również formularze zapotrzebowania, które znajdują się tutaj:

Formularze zapotrzebowania >

Harmonogram (terminy wywozu z poszczególnych ulic) można sprawdzić tutaj:

Harmonogram wywozu >

W oznaczonym w harmonogramie terminie odbioru odpadów przysługuje Państwu możliwość odbioru nielimitowanej ilości worków z frakcją suchą i odpadami zielonymi.