Edukacja Ekologiczna

edukacja

Celem działań z zakresu edukacji ekologicznej wspieranych przez Kom-Eko jest popularyzacja wiedzy związanej z segregacją odpadów. Ważna rola jaką pełnimy w ograniczaniu ilości odpadów wywożonych na składowiska zobowiązuje do wspierania postaw i działań ekologicznych. Organizujemy konferencje naukowe, bierzemy udział w dyskusjach gdzie popularyzujemy wiedzę na temat obiegu surowców wtórnych. Organizujemy również pokazy i lekcje dla studentów, szkół i przedszkoli. Więcej o pokazach dla szkół >


Zwieńczeniem naszych wieloletnich doświadczeń w zakresie popularyzacji wiedzy ekologicznej było otwarcie w 2010 pierwszego w Polsce „Centrum edukacyjno-demonstracyjnego”, którego zadaniem jest popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów. Więcej o Centrum Edukacyjno-Demonstracyjnym >