Jak segregować odpady?

1. Do białego worka 120l, który otrzymaliście Państwo od nas, prosimy odkładać:

frakcja_sucha

Frakcja sucha to:

  • butelki plastikowe (PET)
  • butelki szklane
  • puszki
  • opakowania po napojach i mleku
  • folia
  • makulatura
  • opakowania po produktach spożywczych.

2. Do zielonego worka, który otrzymaliście Państwo od nas, prosimy odkładać odpady zielone, tj. liście i trawę.

3. Prosimy wystawić worki przed dom w wyznaczonym (oddzielnie dla każdego rodzaju odpadów) dniu wywozu.

Pamiętaj:

1. worek na frakcję suchą jest biały, zaś worek na odpady zielone – zielony

2. przed wyrzuceniem opakowania wylej pozostałą zawartość butelki, słoika lub kartonu

3. kiedy opróżnisz słoik lub butelkę, nie zakręcaj ich ponownie

4. zgnieć karton, puszkę przed wrzuceniem do worka

5. zwiąż worek i przygotuj do wyrzucenia

W oznaczonym w harmonogramie terminie odbioru odpadów przysługuje Państwu możliwość odbioru nielimitowanej ilości worków z frakcją suchą i odpadami zielonymi.