Pokazy dla szkół

Funkcjonowanie na terenie Zakładu Odzysku i Recyklingu KOM-EKO Centrum Edukacyjno-Demonstracyjnego stwarza niepowtarzalną okazję działań edukacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży.

Tylko tu, w jednym miejscu podczas specjalnie zorganizowanej dla Państwa wycieczki można zapoznać się z zasadami segregacji odpadów, technologią ich zbiórki i zagospodarowania. W tym miejscu dzieci, młodzież i ich opiekunowie poznają odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Jak radzono sobie z odpadami w dawnych wiekach?
  • Po co segregujemy odpady?
  • Czym jest recykling i czy wszystko można poddać recyklingowi?
  • Co to jest paliwo z odpadów i gdzie się je wykorzystuje?
  • Jak wygląda i co kryje się za terminem mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów?
  • Jak powstaje kompost?

Czas i zakres tematyczny wycieczki dostosowany jest do wieku naszych gości.


Prosimy o ustalania terminów planowanych wycieczek z dyrektorem Zakładu Zagospodarowania Odpadów – panem Adamem Przystupą. tel. 508 240 164.