Dane Firmy

KOM-EKO S.A.

20-424 Lublin, ul. Wojenna 3,

tel/fax: 74 886 32/74 886 47  więcej danych kontaktowych >

NIP: 9542729883,
REGON: 242625617
Numer KRS:  0000428350
Miejsce wpisu: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Decyzje z zakresu gospodarki odpadami:

  • zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości nr OŚ-DR-7-2012 wydane przez Prezydenta Miasta Lublin
  • zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości nr 06.2012 wydane przez Wójta Gminy Niemce.
  • zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości nr 02/2012 wydane przez Wójta Gminy Puchaczów.
  • zezwolenie na transport odpadów wydane decyzja Prezydenta Miasta Lublin nr OŚ-EO-I.6233.18.2013 z dn. 23.05.2013r.
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów w uwzględnieniem przetwarzania i zbierania odpadów w związku z funkcjonowaniem instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wydana decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego nr RŚ-V.7243.8.2013.IŁ z dn. 22.05.2013r.
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów w uwzględnieniem przetwarzania i zbierania odpadów w związku z funkcjonowaniem instalacji biologicznego przetwarzania odpadów zielonych wydana decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego nr RŚ-V.7243.12.2013.IŁ z dn. 22.05.2013r.
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów w uwzględnieniem przetwarzania i zbierania odpadów w związku z funkcjonowaniem instalacji przetwarzania odpadów zebranych selektywnie wydana decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego nr RŚ-V.7243.13.2013.IŁ z dn. 22.05.2013r.