Historia

O historii Kom-Eko

Lublin to miasto blisko 700-letniej historii na dawnym szlaku łączącym Europę z Azja i Wschodem. Lublin to najważniejszy ośrodek akademicki wschodniej Polski. Jak pisał Gustaw Herling Grudziński to „ostatnie kresowe miasto Rzeczypospolitej” zachwycające śladami dawnej wielokulturowej mozaiki.

Ale Lublin, to nie tylko miasto bogate tradycją, to również współczesność i równie wysokie aspiracje. By nadać im należytą oprawę, od przeszło 18 lat codzienną pracą utrzymujemy czysty Lublin.

Wiodący przedmiot działalności KOM-EKO stanowią odbiór i zagospodarowanie odpadów. Towarzyszą im usługi związane z letnim i zimowym utrzymaniem czystości ulic i placów oraz naprawy bieżące dróg i ciągów pieszych.

Kalendarium historii Kom-Eko

styczeń 1994

zawiązanie KOM-EKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

marzec 1994

rozpoczęcie działalności w zakresie robót sanitarno-inżynieryjnych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych realizowanych w tzw. programie robót publicznych

maj 1994

podpisanie pierwszych umów i rozpoczęcie działalności w zakresie wywozu odpadów komunalnych – dziś obsługujemy przeszło 55% mieszkańców Lublina

grudzień 2000

KOM-EKO otrzymuje certyfikat jakości ISO – jako druga w Polsce w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, jako pierwsza w zakresie administrowania cmentarzem komunalnym

marzec 2001

zawiązanie spółki „KOM-EKO Lwów” – dziś już samodzielnej ukraińskiej spółki dbającej o czystość Lwowa

maj 2002

rozpoczęcie budowy Zakładu Odzyski i Recyklingu

listopad 2002

rozpoczęcie programu segregacji odpadów na terenie Lublina z podziałem na „frakcję mokrą” i „frakcję suchą”

styczeń 2003

oddanie do użytku linii sortowniczej odpadów suchych

marzec 2004

oddanie do użytku pierwszej linii do zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych

kwiecień 2004

oddanie do użytku odkrytej kompostowni pryzmowej

lipiec 2005

rozpoczęcie produkcji paliwa alternatywnego z odpadów

2008 – 2009

budowa dwóch nowych linii do produkcji paliwa alternatywnego ze zmieszanych odpadów komunalnych zwiększających możliwości produkcyjne Zakładu odzysku i Recyklingu do 35.000 Mg/rok. Linie stanowią I etap mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

2010

budowa i otwarcie pierwszego w Polsce „Centrum demonstracyjno-edukacyjnego „dualnego” systemu selektywnej zbiórki odpadów” pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

luty 2011

przyznanie tytułu „Firmy Przyjaznej Środowisku” w konkursie Ministra Środowiska, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

czerwiec 2011

przekształcenie KOM-EKO w Spółkę Akcyjną

lipiec 2011

ustanowienie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami jako Regionalnej Instytucji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

listopad 2013

oddanie do użytku kompostowni dynamicznej pozwalającej na redukcję i wygaszenie aktywności biologicznej odpadów w zamkniętych komorach

lipiec 2013

wdrożenie nowej polityki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów dostosowanej do nowych regulacji prawnych.

sierpień 2013

oddanie do użytku drugiej kompostowni dynamicznej pozwalającej w pełni osiągnąć redukcję masy odpadów dla miasta Lublin na wymaganym poziomie.