Misja

Misją Kom-Eko jest dynamiczny rozwój Firmy przy rosnącym zadowoleniu Klientów. Chcemy podnosić standard oferowanych usług i kształtować wizerunek wiodącego podmiotu w branży wywozu i zagospodarowania odpadów. Jesteśmy winni naszym wnukom i dziadkom czysty Lublin oraz czyste myślenie o sprawach ekologii i recyklingu.

Udaje nam się w znacznym stopniu zagospodarować odbierane od Lublinian odpady tak aby jak najmniej z nich trafiało na wysypisko. Myślimy nowocześnie i budujemy zaawansowane technologicznie linie do sortowania odpadów i biokompostownie. Szanujemy tradycję – dlatego zbudowaliśmy konny pojazd do wywozu odpadów z zabytkowego obszaru lubelskiego Starego Miasta. Sponsorujemy szereg imprez kulturalnych i przedsięwzięć naukowych.