Nagrody

nagrody

Kom-Eko jest laureatem licznych nagród i wyróżnień.

Wyjątkowo zadowoleni jesteśmy z przyznanego nam przez Ministra Ochrony Środowiska tytułu Lider Polskiej Ekologii. O przyznaniu nagrody >