Pro Publico Bono

Prowadząc intensywną działalności inwestycyjną firma KOM-EKO równocześnie podejmuje i wspomaga liczne przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym. W ramach działań podkreślających związki spółki z Lublinem, począwszy od 2007 roku usługę sprzątania zabytkowego obszaru Starego Miasta prowadzimy przy pomocy jedynej w Polsce repliki pojazdu konnego z przełomu XIX i XX wieku.

Wyrazem troski o najmłodsze pokolenie mieszkańców Lublina jest pomoc finansowa przekazywana  w ramach współorganizacji okolicznościowych festynów w lubelskich spółdzielniach mieszkaniowych oraz objęcie stałą pomocą  Szkoły Podstawowej nr 48 przy ul. Kasprowicza w Lublinie. Stałym rzeczowym wsparciem KOM-EKO objęty jest również lubelski Szpital Neuropsychiatryczny.

Każdego roku KOM-EKO bierze czynny udział w organizacji lubelskiego finału „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. W 2012 roku wspieraliśmy organizacyjnie pierwszy w historii Lublina przemarsz „Orszaku Trzech Króli”, w którym wzięło udział blisko 3 tys. Lublinian.

Na polu kultury Kom-Eko wspiera finansowo i organizacyjnie coroczne papieskie „Koncerty Chwały” oraz projekt „Solo życia” wspierający młodzież uzdolnioną muzycznie.

Kom-Eko wspiera również finansowo i organizacyjnie aktywność sportową wśród młodzieży, jak również organizowane corocznie pielgrzymki wiernych na Jasną Górę.